Om oss

– Vill Du ha helhetssyn på grovfoderhanteringen?

 
– Vill Du påverka vallrådgivningen?
 
Bli medlem i Svenska Vallföreningen!
 

• Vi verkar för ett lönsamt utnyttjande av grovfoderväxter och bete.

• Vi arbetar för att hävda grovfoderodlarnas intressen.

• Vi påverkar och stödjer forskning, försök och rådgivning på vallområdet

• Vi följer och påverkar regelverk och politiska beslut som påverkar grovfoderodlare.

 
Vallföreningen arbetar med:
 
• Stallgödsel
• Bete
• Optimala grovfodergivor
• Grödornas skötsel, skörd och konservering
• Art- och sortval
• Samordnad rådgivning
 
Som medlem i Vallföreningen får du:
 
• Inbjudan till lokalföreningarnas valldagar, möten och andra aktiviteter.

• Inbjudan till riksföreningens sommarmöte, årsmöte, studiedagar och seminarier.

• Kontakt med vallintresserade över hela Sverige.
• Vallbrev med senaste nytt på vallfronten, inom landet och internationellt.
 
Årsavgiften är 550 kronor
 
I avgiften ingår årsavgiften till lokalföreningen på 100 kronor. Sätt in avgiften på Svenska Vallföreningens bankgiro 108-9705. Glöm inte att fylla i namn och adress (texta) och gärna mobilnummer och mejladress. Om du vill ha mer information om medlemskapet kan du kontakta ordförande Linda af Geijersstam på telefon 076-111 21 23 eller