Vallföreningen i Västerbotten bjuder in till årsmöte 28 februari

2018-02-04 12:22 av Lars Jakobsson 

Protein i foderstaten och i odlingen?!

Vallföreningen i Västerbotten bjuder in medlemmar och andra intresserade till årsmöte/seminarium onsdagen den 28 februari 2018
kl 09.30 - 14.30 i Lövånger kyrkstad. Se mer här.

 

Senaste sortval för vallväxter ute nu

2017-12-14 20:29 av Lars Jakobsson 

Vallväxter till slåtter och bete samt grönfoderväxter. Sortval för södra och mellersta Sverige 2017/2018, se notis här eller direktlänken till SLU: http://www.ffe.slu.se/FFE/Info/sortvall.htm

 

Läs rapporten från årsmötet på Vreta Kluster 28 november

2017-12-17 22:25 av Lars Jakobsson 

Rapporten från Svenska Vallföreningens årsmöte 28 november på Vreta Kluster finns nu i Svenska Vallbrev Nr 7. Dec 2017 och ett utdrag kan läsas här.

 

Inbjudan till Svenska Vallföreningens årsmöte 28 november på Vreta Kluster, Linköping

2017-10-02 18:10 av Lars Jakobsson 

Svenska Vallföreningen anordnar sitt årsmötesseminarium med årsmöte på Vreta Kluster, strax utanför Linköping, tisdagen den 28 november. På programmet står:
• Vallproduktion med nya grepp – Inno4Grass

• Bete om hästen får välja

• Teknik och tidpunkt för vallinsådd (med maskinvisning)

• 4D4F – sensorer i produktion och nyttjande av vallfoder

Mer om programmet och om anmälan finns här

 

Vem blir vallmästare 2017?

2017-10-02 17:56 av Lars Jakobsson 

Tidningarna Husdjur och Nötkött arrangerar tävlingen Årets Vallmästare i samarbete med Växa Sverige, Svenska Vallföreningen, Gård & Djurhälsan och SLU. Alla mjölk- och nötköttsproducenter som har vallodlingen i fokus välkomnas till årets tävling! Vi söker vallodlare som lyckas hålla en jämn och hög kvalitet på vallfodret under flera år och som har en strategi och målsättning med sin odling. Anmäl dig själv eller en kollega senast den 1 november 2017. Läs vidare och anmäl här

 
Fler nyheter
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>

Bli medlem i Svenska Vallföreningen!

• Vi verkar för ett lönsamt utnyttjande av grovfoderväxter och bete.
• Vi arbetar för att hävda grovfoderodlarnas intressen.
• Vi påverkar och stödjer forskning, försök och
rådgivning på vallområdet

Se vidare i Om oss