Svenska Vallföreningen har lämnat synpunkter på CAP 2014 till Landsbygdsdepartementet

2012-03-19 07:55 av Lars Jakobsson 

Svenska Vallföreningen vänder sig framförallt mot detaljstyrningen i "förgröningen" och hävdar att de föreslagna reglerna motverkar sitt syfte om bättre miljö. Läs om detta och om övriga synpunkter här

 

Se film om närproducerat proteinfoder!

2012-03-19 07:46 av Lars Jakobsson 

Med projektet Klimatsmart proteinförsörjning som pågår under 2011 och 2012 ska LRF verka för att fler börjar odla proteingrödor till foder för stärkt lönsamhet på gårdsnivå – en satsning på gården som både kan vara positiv för klimatet och ekonomiskt lönsam. Magnus Sandin i Älvsbyn var årets vallmästare år 2010 och lyckas ypperligt med att odla ett högkvalitativt grovfoder till sina mjölkkor. Han sparar in 30 ton soja per år på att höja kvaliteten på sitt grovfoder. Se och hör honom kommentera i ett filmklipp här

 

Årsmöte i Upplands Vallförening 15 mars

2012-02-28 21:17 av Lars Jakobsson 

Upplands Vallförening inbjuder till årsmöte 15 mars kl 19 på SLU/Kungsängen. Olssons Frö medverkar om spännande sortblandningar och sorter utöver de vanliga. Nilla Nilsdotter Linde berättar om Käringtand som foder. Se mer

 

Svenskar på EGF-symposium i Österrike

2012-02-01 17:16 av Lars Jakobsson 

Fem styrelseledamöter i Svenska Vallföreningen deltog i ett
symposium i Gumpenstein, Österrike i månadsskiftet augusti–
september med EGF (European Grassland Federation). Resan möjliggjordes genom att anslag från Stiftelsen
Svenska Vallföreningens Fonder. Programmet bestod av en
seminariedel under tre dagar med en eftermiddags studieresa
samt en efterföljande studieresa under två dagar. Läs reseberättelsen i utdrag från Svenska Vallbrev 2012 nr 1 här!

 

Värmlands Vallförening har årsmöte 13 februari

2012-02-01 17:03 av Lars Jakobsson 

Värmlands Vallförening kallar till årsmöte med seminarium 13 februari kl 10 i Hushållningssällskapets lokaler i Våxnäs. Programmet tar upp markegenskaper och körskador. Se program här!

 
Fler nyheter

Bli medlem i Svenska Vallföreningen!

• Vi verkar för ett lönsamt utnyttjande av grovfoderväxter och bete.
• Vi arbetar för att hävda grovfoderodlarnas intressen.
• Vi påverkar och stödjer forskning, försök och
rådgivning på vallområdet

Se vidare i Om oss