Tema viltskador på årsmöte i Östergötland 26 februari

2020-02-13 11:31 av Lars Jakobsson 

Välkommen på en eftermiddag med tema viltskador! I samband med föreläsningarna hålls vallföreningens årsmöte onsdagen den 26 februari kl 12.00 på Vreta Kluster. Viltskador blir ett allt större problem i den östgötska odlingen. Kom och lyssna på intressanta föreläsningar med inriktning på hur man kan minska skadorna av vilt på vall och betesmarker.  Program och anmälan

 

KSLA utlyser forskningsanslag och resestipendier

2020-02-10 20:25 av Lars Jakobsson 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien utlyser forskningsanslag och resestipendier ur: Stiftelsen Anders Elofsons fond och Stiftelsen Svenska Vallföreningens fonder. Resestipendier och anslag ur stiftelserna kan sökas av såväl verksamma lantbrukare som forskare, rådgivare och lärare. Tillgängliga medel disponeras för främjande av forskning inom betes- och vallkulturens samt fröodlingens ämnesområden samt för bidrag till resor, framförallt utomlands, för studier inom vallodlingens, vallfoderberedningens och vallfoderutnyttjandets områden. Ansökan senast 15 februari. Läs vidare här

 

______________________________________

2019-12-04 21:18 av Lars Jakobsson 

 

Vallkonferens i Uppsala 4–5 februari 2020

2019-10-19 11:23 av Lars Jakobsson 

Den viktigaste grödan för den som producerar foder åt idisslare och
hästar är vallen. Boka in den 4–5 februari i din kalender
för Vallkonferens 2020. Mer info här

 

_______________________________

2019-10-18 15:15 av Lars Jakobsson 

      Årsmötesseminarium och årsmöte i Svenska Vallföreningen

                          Onsdag 13 november 2019

                                Hämta program här

 
Fler nyheter

Bli medlem i Svenska Vallföreningen!

• Vi verkar för ett lönsamt utnyttjande av grovfoderväxter och bete.
• Vi arbetar för att hävda grovfoderodlarnas intressen.
• Vi påverkar och stödjer forskning, försök och
rådgivning på vallområdet

Se vidare i Om oss