Svenska Vallföreningen deltar i EU-projektet Inno4Grass

2019-03-21 17:33 av Lars Jakobsson 

Det övergripande målet för EU-projektet Inno4Grass är att överbrygga klyftan mellan forskning och praktik för att stödja tillämpningen av innovativa system i vallodlingen. Projektets långsiktiga mål är att öka lönsamheten för europeiska vallodlare och samtidigt bevara miljövärdena. En viktig del i projektet är att visa positiva exempel på innovativa lösningar.

 

Svenska Vallföreningen och SLU är svenska partners i projektet

 

Läs mer om projektet här i ett utdrag ur Svenska Vallbrev. Du hittar en flyer om projektet på svenska här. Besök gärna projektets hemsida www.inno4grass.eu samt en stor valldatabas med ännu mera intressant information om vall och bete, www.encyclopediapratensis.eu

 

Flyer about Inno4Grass in English.

 

Skånska Vallföreningen kallar till årsmöte 6 mars

2019-03-03 12:16 av Lars Jakobsson 

Platsen är Segragymnasiet, Östra Ljungby. Det blir en heldag med aktuella vallfrågor enligt programmet här

 

Svenska Vallföreningens årsmöte 9 nov på Munkagårdsgymnasiet

2018-10-02 10:33 av Lars Jakobsson 

Svenska Vallföreningen hade sitt årsmötesseminarium med årsmöte på Munkagårdsgymnasiet i Tvååker, Halland, fredagen den 9 november. Temat: I torkans spår – nya möjligheter med grönfoder- och vallväxter

Se program här

Det finns möjligheter att ta del av presentationerna från seminariet på länken https://app.box.com/s/44wslup0nxgfl5rvyuz7qoomslo3uqn6

 

 

Fältvandring om mellangrödor som grovfoder i Kristianstad 5 oktober

2018-10-02 10:11 av Lars Jakobsson 

Skånska vallföreningen och HIR Skåne bjuder in till fältvandring 5 oktober om sensommarsådda grönfoderblandningar för höstskörd. Mer information här

 

Skaraborgs Vallförening hälsar välkommen till fältvandring 4 oktober

2018-09-06 12:55 av Lars Jakobsson 

Så rustar vi oss för nästa torkperiod.

Vad kan vi lära av säsongen som gick med sämre etablering och låga vallskördar? Skaraborgs Vallförening arrangerar en fältvandring där vi tillsammans med Hushållningssällskapet Skaraborg, Växa Sverige och Scandinavian Seed studerar fält med exempel på grönfoderblandningar som etablerar sig effektivt och ger snabb skörd. Vi vänder oss främst till grovfoderproducenter och intresserade rådgivare. Samling Rännagården, Kestad. För progran och anmälan se här

 
Fler nyheter

Bli medlem i Svenska Vallföreningen!

• Vi verkar för ett lönsamt utnyttjande av grovfoderväxter och bete.
• Vi arbetar för att hävda grovfoderodlarnas intressen.
• Vi påverkar och stödjer forskning, försök och
rådgivning på vallområdet

Se vidare i Om oss