KSLA utlyser forskningsanslag och resestipendier

2020-02-10 20:25 av Lars Jakobsson 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien utlyser forskningsanslag och resestipendier ur: Stiftelsen Anders Elofsons fond och Stiftelsen Svenska Vallföreningens fonder. Resestipendier och anslag ur stiftelserna kan sökas av såväl verksamma lantbrukare som forskare, rådgivare och lärare. Tillgängliga medel disponeras för främjande av forskning inom betes- och vallkulturens samt fröodlingens ämnesområden samt för bidrag till resor, framförallt utomlands, för studier inom vallodlingens, vallfoderberedningens och vallfoderutnyttjandets områden. Ansökan senast 15 februari. Läs vidare här

 

______________________________________

2019-12-04 21:18 av Lars Jakobsson 

 

Vallkonferens i Uppsala 4–5 februari 2020

2019-10-19 11:23 av Lars Jakobsson 

Den viktigaste grödan för den som producerar foder åt idisslare och
hästar är vallen. Boka in den 4–5 februari i din kalender
för Vallkonferens 2020. Mer info här

 

_______________________________

2019-10-18 15:15 av Lars Jakobsson 

      Årsmötesseminarium och årsmöte i Svenska Vallföreningen

                          Onsdag 13 november 2019

                                Hämta program här

 

Dags att utse Årets vallmästare

2019-10-10 20:15 av Lars Jakobsson 

Årets vallmästare vill stimulera intresset för vallodling och en lönsam
vallproduktion. Vallodlare som lyckas hålla en jämn och hög kvalitet på vallfodret under flera år och som har en strategi och målsättning med sin odling kan bli Årets vallmästare. Anmäl dig själv eller en kollega genom att, senast den 1 november skicka kopior på årets analyser, helst från 2-3 olika skördar och gärna några analyser från tidigare år. Se vidare på länk

 
Fler nyheter

Bli medlem i Svenska Vallföreningen!

• Vi verkar för ett lönsamt utnyttjande av grovfoderväxter och bete.
• Vi arbetar för att hävda grovfoderodlarnas intressen.
• Vi påverkar och stödjer forskning, försök och
rådgivning på vallområdet

Se vidare i Om oss