_______________________________

2019-10-18 15:15 av Lars Jakobsson 

      Årsmötesseminarium och årsmöte i Svenska Vallföreningen

                          Onsdag 13 november 2019

                                Hämta program här

 

Dags att utse Årets vallmästare

2019-10-10 20:15 av Lars Jakobsson 

Årets vallmästare vill stimulera intresset för vallodling och en lönsam
vallproduktion. Vallodlare som lyckas hålla en jämn och hög kvalitet på vallfodret under flera år och som har en strategi och målsättning med sin odling kan bli Årets vallmästare. Anmäl dig själv eller en kollega genom att, senast den 1 november skicka kopior på årets analyser, helst från 2-3 olika skördar och gärna några analyser från tidigare år. Se vidare på länk

 

Produktion och kvalitetsvärdering av vallfoder - SLU:s kurs om vallfoder

2019-10-03 20:18 av Lars Jakobsson 

Ta chansen och anmäl dig till Produktion och kvalitetsvärdering av vallfoder, https://www.slu.se/vallkursen, en toppenkurs på 15 högskolepoäng som går under perioden 25 mars–5 juni 2020. Kursen är ganska unik internationellt sett, då den likt vallproduktionen spänner över både växtodlings- och husdjursområdet. Ordinarie ansökan är öppen t.o.m. 15 oktober och görs via antagning.se

 

_________________________________

2019-05-30 17:36 av Lars Jakobsson 


Välkomna till Hälsingland och ett sommarmöte med ett annorlunda tema – Logistik Vi kommer att besöka några av landskapets duktigaste lantbrukare, samt ha en förmiddag med fokus på transporter. Vi ska äta middag ombord på ångbåten Warpen under en rundtur på Ljusnan. Det finns möjlighet att som ett alternativ till vårt program besöka Växbo Lin och Järvzoo. Se program och om anmälan

 

Förfältvandring i Vall 7 maj på Borgeby

2019-05-02 12:12 av Lars Jakobsson 

Skånska Vallföreningen bjuder in medlemmar och intresserade till Förfältvandring i Vall på Borgeby Fältdagars demofält kl. 18.30 tisdagen den 7 maj 2019. Se program här

 
Fler nyheter

Bli medlem i Svenska Vallföreningen!

• Vi verkar för ett lönsamt utnyttjande av grovfoderväxter och bete.
• Vi arbetar för att hävda grovfoderodlarnas intressen.
• Vi påverkar och stödjer forskning, försök och
rådgivning på vallområdet

Se vidare i Om oss