Skånska Vallföreningen bjuder in till MAJSDAG 3 september

2020-08-24 22:30 av Lars Jakobsson 

Skånska Vallföreningen bjuder in till  

MAJSDAG – på Helgegården, Skepparslöv

torsdag 3 september 2020

Vi bjuder på ett digert program med flera viktiga punkter om hur  man uppnår en lönsam majsodling, från sådd till skörd. Här följer programmet från HS med en obligatorisk anmälan senast 27 augusti OBS!

 

Vall och betesdjur-för livsmedelsförsörjning, biologisk mångfald och miljö

2019-11-09 18:18 av Lars Jakobsson 

Vall på åker och naturbetesmark samt betande djur är
nödvändigt för att bevara och förstärka odlingslandskapets
viktiga ekosystemtjänster, såsom livsmedelsproduktion,
biologisk mångfald, bördighet och en levande landsbygd. Läs i vårt särtryck av Svenska Vallbrev apropå miljö- och klimatdebatten på länken Vall och betesdjur

 

Fältvandring med nystart av Jönköpings läns vallförening 18 maj

2020-03-31 16:55 av Lars Jakobsson 

Fältvandring med nystart av Jönköpings läns vallförening! Välkommen till Hylletofta, Vrigstad måndagen den 18 maj kl. 18.30

  • Fältvandring hos David och Johan Brogård.
  • Därefter samling i Hylletofta hembygdsgård, där bl.a. Jan Jansson, Svenska Vallföreningen medverkar och berättar om Vallföreningens arbete.
  • Diskussion och bildande av en interimsstyrelse.

Det bjuds på förtäring under kvällen. Medverkar gör Hushållningssällskapet, Jan Jansson, Kjell Sandahl och Per-Anders Andersson.

Mötet är framflyttat pga. rådande pandemi!

 

Sommarmöte 2020 på Österlen 22–23 juli

2020-03-31 17:03 av Lars Jakobsson 

Sommarmöte 2020 på Österlen 22–23 juli

Från frö till foderbord

  • Odling av gräs- och klöverfrö till våra fröblandningar.
  • Avel av topphästar, nötköttsavel, fåravel och mjölkkor på bete.
  • Mjölkproducenter med hållbara drivande idéer.
  • Historisk guidning, lokalt boende, god mat med bad.
  • Vi ses i sommar där himlen möter havet!

Skånska Vallföreningen hälsar Välkommen!

På grund av rådande smittoläge ställer vi in årets Sommarmöte.

 

Skånska vallföreningen bjuder in till grovfoderdag med årsmöte 26 februari

2020-02-21 14:41 av Lars Jakobsson 

Skånska Vallföreningen bjuder in medlemmar och intresserade till en grovfoderdag med aktuellt inom vall och majsodling och håller årsmöte.
Välkommen till  Bollerups lantbruksinstitut, onsdagen den 26 februari 2020, kl. 09:30-15:00. Program mm. här Anmälan senast sönd 23 febr.

 
Fler nyheter

Bli medlem i Svenska Vallföreningen!

• Vi verkar för ett lönsamt utnyttjande av grovfoderväxter och bete.
• Vi arbetar för att hävda grovfoderodlarnas intressen.
• Vi påverkar och stödjer forskning, försök och
rådgivning på vallområdet

Se vidare i Om oss