Värmlands vallförening arrangerar en träff 11 juli med temat ”teknik för en bättre vall"

2013-06-27 18:05 av Lars Jakobsson 

Välkommen till Tomas och Charlotte Jensen på Trossnäs gård! Hushållningssällskapet arrangerar tillsammans med Värmlands vallförening en träff med temat ”teknik för en bättre vall”. Teknikrådgivaren Christer Johansson kommer att berätta om intressant teknik för att få vallar med bästa möjliga kvalitet. Läs mer i dokumentet Inbjudan-valldag-20130711-1.pdf

 

Sommarmöte i Sjuhärad 2-3 augusti

2013-06-25 11:34 av Lars Jakobsson 

Välkommen till Svenska Vallföreningens sommarmöte med studiebesök på
kött- och mjölkgårdar i Sjuhärad samt visning av vallförsöken på Rådde gård! Läs mer i Vallbrev-4-2013.pdf

 

Om dokumentet hämtas till egna datorn så blir anmälningsformuläret ifyllningsbart och med en Adobe Reader av senaste version kan ni spara ifyllda data och e-posta anmälan till

 

Skånska vallföreningen bjuder in till vårträff 14 maj 18.30

2013-04-25 16:28 av Lars Jakobsson 

Skånska vallföreningen bjuder in till vårträff 14 maj kl 18.30 med visning av vallförsök hos Lantmännen växtförädling i Svalöv. Mer om detta

här

 

Värmlands Vallförening kallar till årsmöte 28 februari

2013-02-10 10:05 av Lars Jakobsson 

Vad kan vi göra för att öka fodervärdet och förbättra ekonomin i grovfoderproduktionen? Efter besvärliga skördeförhållanden de senaste åren, och med förhoppning på en ökad proteinproduktion från vallen, tar vi i år upp frågan om hur vi kan ta vara på fodret på bästa sätt. Vi går igenom olika ensileringsförhållanden och lyckade exempel på ensilering från gårdar i länet. Se hela programmet här:

 

Skånska Vallföreningen bjuder in till årsmöte 16 januari

2012-12-30 11:12 av Lars Jakobsson 

Skånska Vallföreningen bjuder in till årsmöte 16 januari på Lantmännens utsädesanläggning i Eslöv. Se vidare här.

 
Fler nyheter
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>

Bli medlem i Svenska Vallföreningen!

• Vi verkar för ett lönsamt utnyttjande av grovfoderväxter och bete.
• Vi arbetar för att hävda grovfoderodlarnas intressen.
• Vi påverkar och stödjer forskning, försök och
rådgivning på vallområdet

Se vidare i Om oss