Höstträff i Östergötland 22 oktober

2013-10-09 11:59 av Lars Jakobsson 

Östergötlands vallförening hälsar välkommen till en höstträff på Marås Herrgård hos familjen Olai. Vi har bjudit in SLU:s duktige utfodringsforskare Rolf Spörndly. Läs mer om träffen här

 

Lyckat Sommarmöte i Sjuhärad

2013-09-14 09:48 av Lars Jakobsson 

I år var det Vallföreningen i Sjuhärad som bjöd in till Svenska Vallföreningens traditionella Sommarmöte som hölls 2–3 augusti. Här kan ni i ett utdrag från Svenska Vallbrev nr 5 läsa ett referat från mötet.

 

Vildsvin och vallodling? - Värmlands Vallförening 9 oktober

2013-09-11 09:57 av Lars Jakobsson 

Vildsvin och vallodling, går det att förena?

 

Värmlands Vallförening bjuder in till en kväll med tema vildsvin 9 oktober kl. 17. Vi skall med experters guidning först studera skador i fält för att sedan ta oss in i värmen och få nyttiga tips. Mer om programmet här.

 

Möt Skånska Vallföreningen på Skånes Fårintressenters fårdag 20 juli

2013-06-30 11:58 av Lars Jakobsson 

Möt Skånska Vallföreningen på Skånes Fårintressenters fårdag i
Östra Sallerup utanför Hörby och diskutera olika vallfrågor. Läs mer i inbjudan här

 

Värmlands vallförening arrangerar en träff 11 juli med temat ”teknik för en bättre vall"

2013-06-27 18:05 av Lars Jakobsson 

Välkommen till Tomas och Charlotte Jensen på Trossnäs gård! Hushållningssällskapet arrangerar tillsammans med Värmlands vallförening en träff med temat ”teknik för en bättre vall”. Teknikrådgivaren Christer Johansson kommer att berätta om intressant teknik för att få vallar med bästa möjliga kvalitet. Läs mer i dokumentet Inbjudan-valldag-20130711-1.pdf

 
Fler nyheter

Bli medlem i Svenska Vallföreningen!

• Vi verkar för ett lönsamt utnyttjande av grovfoderväxter och bete.
• Vi arbetar för att hävda grovfoderodlarnas intressen.
• Vi påverkar och stödjer forskning, försök och
rådgivning på vallområdet

Se vidare i Om oss