Produktion och kvalitetsvärdering av vallfoder - SLU:s kurs om vallfoder

2019-10-03 20:18 av Lars Jakobsson 

Ta chansen och anmäl dig till Produktion och kvalitetsvärdering av vallfoder, https://www.slu.se/vallkursen, en toppenkurs på 15 högskolepoäng som går under perioden 25 mars–5 juni 2020. Kursen är ganska unik internationellt sett, då den likt vallproduktionen spänner över både växtodlings- och husdjursområdet. Ordinarie ansökan är öppen t.o.m. 15 oktober och görs via antagning.se

 

_________________________________

2019-05-30 17:36 av Lars Jakobsson 


Välkomna till Hälsingland och ett sommarmöte med ett annorlunda tema – Logistik Vi kommer att besöka några av landskapets duktigaste lantbrukare, samt ha en förmiddag med fokus på transporter. Vi ska äta middag ombord på ångbåten Warpen under en rundtur på Ljusnan. Det finns möjlighet att som ett alternativ till vårt program besöka Växbo Lin och Järvzoo. Se program och om anmälan

 

Förfältvandring i Vall 7 maj på Borgeby

2019-05-02 12:12 av Lars Jakobsson 

Skånska Vallföreningen bjuder in medlemmar och intresserade till Förfältvandring i Vall på Borgeby Fältdagars demofält kl. 18.30 tisdagen den 7 maj 2019. Se program här

 

Europas vallmästare uppmärksammas

2019-03-21 20:45 av Lars Jakobsson 

Per och Tore Larsson från Kårtorp blev Årets Vallmästare 2018

Foto: Ann Christin Olsson

Europas vallmästare uppmärksammas med en prisceremoni i Tyskland
Europas mest innovativa vallbönder har utsetts och hyllas för sina innovationer och sitt framgångsrika engagemang inom vall och bete. Detta initiativ är en del av ett treårigt tematiskt nätverk, Inno4Grass, finansierat av Horizon 2020, EU:s forsknings- och innovationsprogram. De svenska pristagarna är Tore och Per Larsson från Tibro.

 

Läs mer här i det pressmeddelande som gått ut från Svenska Vallföreningen och SLU. På SLU ligger pressmeddelandet enligt länken: https://www.slu.se/ew-nyheter/2019/3/nilla-nyhet/

 

Svenska Vallföreningen deltar i EU-projektet Inno4Grass

2019-03-21 17:33 av Lars Jakobsson 

Det övergripande målet för EU-projektet Inno4Grass är att överbrygga klyftan mellan forskning och praktik för att stödja tillämpningen av innovativa system i vallodlingen. Projektets långsiktiga mål är att öka lönsamheten för europeiska vallodlare och samtidigt bevara miljövärdena. En viktig del i projektet är att visa positiva exempel på innovativa lösningar.

 

Svenska Vallföreningen och SLU är svenska partners i projektet

 

Läs mer om projektet här i ett utdrag ur Svenska Vallbrev. Du hittar en flyer om projektet på svenska här. Besök gärna projektets hemsida www.inno4grass.eu samt en stor valldatabas med ännu mera intressant information om vall och bete, www.encyclopediapratensis.eu

 

Flyer about Inno4Grass in English.

 
Fler nyheter

Bli medlem i Svenska Vallföreningen!

• Vi verkar för ett lönsamt utnyttjande av grovfoderväxter och bete.
• Vi arbetar för att hävda grovfoderodlarnas intressen.
• Vi påverkar och stödjer forskning, försök och
rådgivning på vallområdet

Se vidare i Om oss