Remissvar om vildsvinsskadorna

2008-04-20 22:48 av Lars Jakobsson 

Svenska Vallföreningen har skrivit ett remissvar till regeringen om naturvårdsverkets utredning om en hållbar vildsvinsförvaltning. I remissvaret konstateras att vallodlarna tillhör de mest drabbade av vildsvinens härjningar på åker och i betesmark. Svenska Vallföreningen välkomnar att utredningen uppmärksammar vildsvinsskadorna och att åtgärder föreslås för att de begränsas. Vi tillstyrker att maximalt verkningsfulla medel sätts i händerna på jägare, markägare och lantbrukare för att hålla tillbaka vildsvinspopulationen. Remissvaret i sin helhet kan ni läsa här (pdf-fil)

 

Brister i sortprovningen

2008-04-20 22:37 av Lars Jakobsson 

Svenska Vallföreningen påpekar i en insändare till lantbrukets tidningar brister i sortprovningen av vallväxter. Bristerna gäller den rådgivande sortprovningen av marknadssorter av olika vallväxtarter. Till skillnad från sortprovningen i spannmål förekommer idag endast sortprovning i s.k. riksförsök eller beställningsförsök och det är sällan en redan godkänd och marknadsförd sort provas vidare för att ytterligare bestämma odlingsvärdet. En stor brist är också att näringskvaliteten inte registreras regelmässigt vid skörd. Insändaren var införd i ATL den 15 april och hela texten kan ni läsa här (pdf-fil).

 

Svenska Vallföreningen motsätter sig ny betesdefinition

2008-02-10 22:27 av Lars Jakobsson 

Under tryck från Kommissionen i Bryssel föreslår Jordbruksverket en ny definition av betesmark i det svenska miljöstödet. Mest omdiskuterat och kritiserat har kravet på högst 50 träd per hektar varit. Svenska Vallföreningen har skrivit till Jordbruksverket och ni kan läsa brevet här (en pdf-fil öppnas).

 

Medel att söka hos Svenska Vallföreningen

2008-01-09 17:29 av Lars Jakobsson 

Du vet väl om att Din lokalförening fortlöpande har möjlighet att söka smärre bidrag från Svenska Vallföreningen för olika vallaktiviteter! Kontakta kassör Jan Jansson, tel. 0325-402 55, för vidare information!

 
 
 
 
Fler nyheter
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >>

Bli medlem i Svenska Vallföreningen!

• Vi verkar för ett lönsamt utnyttjande av grovfoderväxter och bete.
• Vi arbetar för att hävda grovfoderodlarnas intressen.
• Vi påverkar och stödjer forskning, försök och
rådgivning på vallområdet

Se vidare i Om oss