Dokumentation från Vallkonferens 2014 5-6 februari i Uppsala

2014-02-20 10:05 av Lars Jakobsson 

Konferensrapporten från Vallkonferens 2014 kan laddas ner här eller beställas från Nilla Nilsdotter-Linde ( ), (070-662 74 05) för 100 SEK (inkl. moms) + ev. porto.

Konferensrapporten har följande referens:

Nilsdotter-Linde, N., Bernes, G., Liljeholm, M. & Spörndly, R. (reds.). Vallkonferens 2014. Konferensrapport. 5–6 feb, Uppsala. Sveriges lantbruksuniversitet. Institutionen för växtproduktionsekologi. Rapport 18. 170 s. http://pub.epsilon.slu.se/11042/

 

Grovfoderdag med årsmöte för Skånska Vallföreningen 27 februari

2014-02-03 09:18 av Lars Jakobsson 

Välkommen till Grovfoderdag med efterföljande årsmöte för Skånska Vallföreningen 27 februari 2014 på Humlalyckan i Rickarum. Läs program här

 

KSLA utlyser forskningsanslag och resestipendier

2014-02-03 09:10 av Lars Jakobsson 

KUNGL. SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIEN utlyser forskningsanslag och resestipendier ur Stiftelsen Anders Elofsons fond och Stiftelsen Svenska Vallföreningens fonder. Se annons här

 

Gödsling för en bättre vall! - Värmlands Vallförenings årsmöte 21 februari

2014-01-26 18:02 av Lars Jakobsson 

Välkommen till Värmlands Vallförenings årsmöte och vallträff med temat
”Gödsling för en bättre vall”. Eva Salomon som jobbar som forskare på JTI i Uppsala med resurseffektivt utnyttjande av gödsel kommer att berätta om kvävegödsling till slåttervall. Se inbjudan här.

 

Referat från Svenska Vallföreningens årsmöte och Alnarps mjölkdag 14 november!

2013-10-14 10:51 av Lars Jakobsson 

Bättre vall – mjölkproduktion i topp var temat på Alnarps mjölkdag torsdag 14 november 2013. Arrangörer var SLU-Alnarp Inst. f. biosystem och teknologi, Skånemejerier, Skånesemin och Partnerskap Alnarp i samarbete med Svenska Vallföreningen. Alnarps Mjölkdag vände sig till mjölkproducenter, rådgivare och studenter. Mötet avslutades med Svenska Vallföreningens årsmöte. Referat i Svenska Vallbrev nr 7, läs här

 
Fler nyheter
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>

Bli medlem i Svenska Vallföreningen!

• Vi verkar för ett lönsamt utnyttjande av grovfoderväxter och bete.
• Vi arbetar för att hävda grovfoderodlarnas intressen.
• Vi påverkar och stödjer forskning, försök och
rådgivning på vallområdet

Se vidare i Om oss