Sommarmötet inställt

2011-07-05 16:00 av Lars Jakobsson 

Sommarmötet 22-23 juli i Alingsås är tyvärr inställt. Trots ett mycket intressant program blev inte antalet anmälda tillräckligt för att genomföra mötet. Vi hoppas kunna ta upp temat om minskade kostnader genom rätt baljväxtandel vid ett annat tillfälle.

 

Välkommen på Sommarmöte 22-23 juli!

2011-05-27 11:05 av Lars Jakobsson 

HS-Väst bjuder in till årets sommarmöte i Alingsås 22-23 juli. Temat är hur man kan minska kostnaderna genom rätt baljväxtandel i foder och vall. För program och anmälan klicka här!

 

Besök oss på Borgeby

2011-05-27 10:39 av Lars Jakobsson 

 

Betesdag i Skåne 21 juni

2011-05-27 10:37 av Lars Jakobsson 

 

Ujejuj, fel vallbrev!

2011-02-08 11:47 av Lars Jakobsson 

Av misstag trycktes och distribuerades fel vallbrev i månadsskiftet januari/februari. Medlemmarna fick Svenska Vallbrev nr. 6 nov 2010 i repris istället för som tänkt nr. 1 jan 2011. Tryckeriet har gjort ett fel och nytt vallbrev kommer att tryckas och distribueras fortast möjligt.

 
Fler nyheter

Bli medlem i Svenska Vallföreningen!

• Vi verkar för ett lönsamt utnyttjande av grovfoderväxter och bete.
• Vi arbetar för att hävda grovfoderodlarnas intressen.
• Vi påverkar och stödjer forskning, försök och
rådgivning på vallområdet

Se vidare i Om oss