Sommarmöte 8 - 9 augusti med besök på Vall 2012

2012-06-25 11:30 av Lars Jakobsson 

Häng med oss till Vall 2012 i Vreta Kloster och passa på att ta del av två intressanta mjölkgårdar i Sörmland på vägen dit, Harpsund och Ekenäs. Efter middag och övernattning i Linköping besöker vi sedan Vall 2012 på Vreta Kloster. Läs inbjudan med anvisningar för anmälan här

 

Fältvandring och årsmöte i Örebro Vallförening 25 juni

2012-06-12 21:45 av Lars Jakobsson 

Hur kan vi utnyttja stallgodseln pa effektivaste sätt till vallen? Det får vi svar på under fältvandringen måndag 25 juni kl. 18.30 på
Klementsboda Gård, Vedevåg. Kvällen avslutas med årsmöte. Läs mer här

 

Vallextra från Upplands Vallförening

2012-06-12 21:27 av Lars Jakobsson 

Vi i Upplands Vallförening har börjat ge ut ett vallbrev för nätdistribution där vi skriver om kommande aktiviteter, refererar aktivitet som varit samt vad styrelsen håller på med under året. Läs första numret här.

 

Rättelse i Svenska Vallbrev 2011:3

2012-05-14 14:27 av Lars Jakobsson 

I Magnus Hallings artikel om ”Skördestrategier i engelskt rajgräs för bättre övervintring” i Svenska Vallbrev 2011:3 blev diagrammet i figur 1 ”Uppsala 2009 efterverkan” förväxlat med resultatet från en annan försöksplats. Artikeln med rätt diagram finns nu att läsa här. De viktigaste slutsatserna från försöket i Uppsala var att:
• Övervintringen i engelskt rajgräs i mellersta Sverige gynnas av en tidig första skörd.
• En fjärde sen skörd jämfört med bara tre påverkade också övervintringen negativt.
• Resultaten från Uppsala avvek till viss del från resultaten från de sydligare försöksplatserna. 

 

Svenska Vallföreningen har lämnat synpunkter på CAP 2014 till Landsbygdsdepartementet

2012-03-19 07:55 av Lars Jakobsson 

Svenska Vallföreningen vänder sig framförallt mot detaljstyrningen i "förgröningen" och hävdar att de föreslagna reglerna motverkar sitt syfte om bättre miljö. Läs om detta och om övriga synpunkter här

 
Fler nyheter

Bli medlem i Svenska Vallföreningen!

• Vi verkar för ett lönsamt utnyttjande av grovfoderväxter och bete.
• Vi arbetar för att hävda grovfoderodlarnas intressen.
• Vi påverkar och stödjer forskning, försök och
rådgivning på vallområdet

Se vidare i Om oss